Klasse[n]orkest

Tijdens Klasse[n]orkest wordt de klas een echt orkest. Samen leren in een orkest is niet alleen leuk maar ook nuttig en zinvol. Kinderen ontwikkelen tijdens Klasse[n]orkest een groot aantal competenties. De positieve effecten van muziekonderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is een zeer actueel thema, en is de laatste tijd volop in de media aanwezig.

Het Klasse[n]orkest wordt gevormd vanaf groep 5. De klas vormt een orkest en krijgt onderwijs verzorgd door een team van muziekdocenten. Alle leerlingen zullen tijdens de lessen op echte instrumenten uit een orkest spelen. Naast het spelen komen alle andere domeinen van muziekonderwijs aan bod, zoals luisteren, bewegen, noteren/componeren en natuurlijk zingen. Tijdens de lesperiode wordt gewerkt naar een eindconcert. Voor het structurele muziekonderwijsplan maakt Klasse[n]orkest deel uit van een doorlopende leerlijn muziek, waarin bijvoorbeeld het geleerde in groep 5 de basis vormt voor groep 6.

Met Klasse[n]orkest geeft TacT de muziekvereniging de mogelijkheid om muziekonderwijs binnen schooltijd te verzorgen. Het onderwijs is onderdeel van een doorlopende leerlijn, en is eenvoudig in te passen in het onderwijsplan van de basisschool. Samenwerking met TacT Muziek zorgt voor een optimale samenwerking tussen de basisschool en de muziekvereniging.

Downloads