Informatie

Het aantrekken, binden en boeien van leden en met name jeugd is een belangrijk beleidspunt voor de toekomst van de blaasmuziek.

De generieke commissie Educatie en Jeugdbeleid, heeft een eigen beleidsplan opgesteld. Naar aanleiding van dit beleidsplan zal de commissie aan de slag gaan. Het beleidsplan is hiernaast te bekijken.

 

Verschillende onderzoeken en studies wijzen uit dat muziekonderwijs op jonge leeftijd een zeer goed fundament is voor de persoonlijke ontwikkeling. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft in 2014 verschillende studies met betrekking tot muziekonderwijs laten verzamelen door de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek is hiernaast te downloaden.