Muziek maakt slim

Muziek maken is niet alleen leuk, maar vele wetenschappelijke onderzoeken hebben tevens bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en het sociale functioneren van kinderen. In 2014 heeft de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) in samenwerking met UniPartners Maastricht, een onderzoek laten doen naar de positieve effecten van muziekles op de basisschool voor kinderen. Hierover is een onderzoeksrapport en een flyer verschenen. Het nut van muziekonderwijs op de basisschool wordt daarmee aangetoond en versterkt. Met dit onderzoek wordt de positieve invloed van muziek op de ontwikkeling van kinderen onder de aandacht gebracht vanuit de pijler jeugd en opleiding.

Hoe komt dit?

Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.

Kijk voor uitgebreide informatie hierover op www.muziekmaaktslim.nl en bekijk hier het filmpje van Anita Collins: How playing an instrument benefits your brain .

Downloads

Flyer

Muziek maakt slim flyer