Muziek & Meer HaFa

Muziek & Meer HaFa is een speciaal lesprogramma om de basisschool te verbinden met harmonie of fanfare.

Als harmonie of fanfare wil je een levendige vereniging. Daarom zoek je naar manieren om kinderen te enthousiasmeren voor lidmaatschap.

Als basisschool ben je voorstander van muziekles. Je onderstreept de positieve impact van muziek op de ontwikkeling van kinderen. Maar je lesprogramma is overvol.

Met Muziek & Meer HaFa krijg je samen muziekonderwijs op de kaart.

De lessen zijn gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5.

Je komt snel tot structurele afspraken
Er ligt een complete methode voor je op tafel. Een prima startpunt voor verbinding.

Je hoeft niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden
Het lesmateriaal staat kant-en-klaar en past bij de kwaliteitseisen van nu. Dat levert iedereen tijdwinst op.

Kinderen raken intrinsiek gemotiveerd om zelf een instrument te leren spelen
Je laat kinderen van muziek genieten. Dat doe je met de belevingsgerichte lessen en echte muziekinstrumenten in de klas.

Het lesmenu
Het lesmenu bestaat uit drie kant-en-klare thema’s: Instrumenten, Mens & Muziek en de Muziekvereniging.
Ze zijn onderverdeeld in subthema’s. Klik hier voor meer informatie.

Op de site van Muziek en Meer staan filmpjes om onder meer een globaal beeld te krijgen van het lesmenu.  De auteur laat zien hoe de inhoud is ingedeeld en hoe de basisknoppen werken.