Even voorstellen: jurylid Roel van Raaij

Roel van Raaij (1959) kreeg muziek met de paplepel ingegoten. Bij zijn ‘thuisclub’ Rijnmondband in Schiedam en op de plaatselijke muziekschool ontwikkelde hij zich op zowel slagwerk als trompet/Eb- cornet.

Al gauw vormde zich een praktijk als instructeur en arrangeur voor diverse mars- en show-orkesten en speelde hij in diverse HAFABRA orkesten en koperensembles. Hoewel een studie aan het conservatorium voor de hand lag (en ook enkele jaren werd gevolgd) studeerde Roel biologie en milieukunde en behield muziek als ‘nevenactiviteit’. Maar dan wel een serieuze, want hij behaalde het BvOI instructeursdiploma cum laude (1986) en HAFA directie en bijvak trompet via Staatsexamen (1996). Als dirigent is Roel werkzaam (en werkzaam geweest) bij zowel harmonie als fanfare orkesten en met diverse mars- en show-orkesten werden WMC-medailles en andere prijzen verworven, CD’s gemaakt en vele programma’s ontwikkeld.

Roel is bestuurlijk actief bij de Bond van Orkest dirigenten en Instructeurs en bij de Technische Commissie van de KNMO.
In het werkzaam leven is hij beleidsadviseur bij een ministerie waar hij diverse (educatieve) programma’s leidt waarbij ook regelmatig ‘projectbeoordelingen’, ‘prijsvragen’ of ‘awards’ aan de orde zijn.

Leuk om die competenties nu ook in de muziek in te zetten.