De KNMO-Award

KNMO Award voor bijzondere initiatieven

De KNMO wil innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor de KNMO Award, waarvoor drie geldprijzen beschikbaar worden gesteld.
Het gaat bij de toekenning van de prijs vooral om vernieuwing. Naast creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit (het ‘hoe’) is ook de impact van het project een van de beoordelingscriteria.
Daarom worden nadrukkelijk alle geledingen van de KNMO uitgedaagd om deel te nemen aan de KNMO-Award*. Gekeken wordt naar de beleving bij publiek en muzikanten en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een blijvend effect heeft. Het aanmelden van projecten voor de KNMO Award kan doorlopend. Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen. Meer informatie via info@knmo.nl. Aanmelding via het formulier onderaan deze pagina.

Projecten kunnen altijd aangemeld worden. Op het moment dat de jurybijeenkomst plaatsvindt worden alle projecten die op dat moment aangemeld zijn voor de Award 2021 meegenomen. Dit mogen projecten zijn vanaf 1 juli 2020. Projecten die na de jurybijeenkomst 2020 worden aangemeld, worden meegenomen voor de Award in het volgende jaar.

* Voor de opzet van de KNMO Award heeft een vergelijkbaar initiatief van de Belgische muziekorganisatie VLAMO model gestaan.


KNMO-Award

Voorlopige versie reglement 2021:

Wie: Alle geledingen van verenigingen aangesloten bij KNMO-bonden
Wanneer: Aanmelding/voorstel van projecten vanaf 1 juli 2020
Beoordeling: Vijf juryleden:
  ·         1 lid van het Algemeen Bestuur van de KNMO
  ·         3 artistieke mensen uit de sector, waarvan een met visuele focus
  ·         1 lid van het Dagelijks bestuur van de KNMO
Prijzen: Hoofdprijs € 3.000,-; aanmoedigingsprijzen € 750,- en € 250,-
Procedure: Alle inzendingen worden besproken en gewogen.
  Afhankelijk van het aantal inzendingen wordt een pre-selectie gemaakt voor de finaleronde. Van alle projecten gaat een gedeelte door naar de finaleronde. De complete jury beoordeelt dan de pre-selectie en past deze zo nodig nog aan (projecten toevoegen of weghalen). Daarna wordt de definitieve pre-selectie (de genomineerde projecten) en détail besproken en gewogen. De jury zal de projecten beoordelen op basis van de schriftelijke informatie. De jury kan besluiten de projecten voor de finaleronde te bezoeken/in de praktijk te bekijken.
Uitslag: Wanneer de uitslag van de KNMO-Award 2021 bekendgemaakt wordt is op dit moment nog niet bekend.

Het project dient voldoende duidelijk beschreven te zijn, zodat de jury kan komen tot een eerste beoordeling.
Je project aanmelden? Download dan het formulier, maar lees eerst onderstaand welke informatie we verwachten.

In elk geval dient vermeld zijn:

  • Titel van het project
  • Vereniging die het project organiseert
  • Tijdstip(pen) waarop het project wordt uitgevoerd
  • Een samenvatting van het project op max 1 A4 (ca. 400 woorden)
  • Een motivatie van het project (wat ga je doen, waarom doe je het en hoe ga je het doen?) op max 1 A4
  • Een motivatie waarom het project vernieuwend is op max 1 A4
  • De doelgroep van het project (voor wie doe je het?)
  • Een globale begroting (uitgaven/inkomsten) op max 1 A4

De KNMO wil het promotiemateriaal vooraf (posters, filmpjes enz.) dat de vereniging gebruikt om het project onder de aandacht te brengen ontvangen. Ook beeldmateriaal van de eigenlijke uitvoering van het project zal door de KNMO gepubliceerd worden. Dit mag in een later stadium worden toegestuurd.