CMV De Bazuin Tijnje

Muziek voor volwassenen. Het geven van muzieklessen in groepsverband aan volwassenen uit Tijnje en omstreken.

Samen met de dirigent is een plan van aanpak gemaakt gericht op de groep inwoners die graag in groepsverband wil musiceren. Daarbij is de drempel zo laag mogelijk gehouden (eerste 10 lessen gratis).

Hedendaags hebben muziekverenigingen te maken met een aanhoudende afname van het aantal leden. Daarnaast worden er belangrijke subsidies afgeschaft waardoor een vereniging is toegewezen op toenemende zelfredzaamheid.
Om de Bazuin voor nu en in de toekomst bestaansrecht te geven moest er wat veranderen. Al snel ontstaan vanuit de vereniging bijzondere initiatieven. Er ontstaat o.m. het idee om volwassen beginnende en gevorderden muzikanten een gepaste mogelijkheid aan te bieden met als doel om middels het zogenaamde volwassenproject uiteindelijk aansluiting te vinden bij het A-orkest. Na een advertentie dient zich een groot aantal enthousiaste beginnende en gevorderde muzikanten aan. Er wordt o.m. ook thuis in groepjes geoefend waarna op zaterdag met hulp van A-orkest leden en de dirigent een heus B-orkest een vorm aan begint te nemen. Na anderhalf jaar studeren zijn er inmiddels 10 leden van het B-orkest naar het A-orkest gegaan en intussen hebben zich opnieuw welwillenden voor dit project aangemeld.
In twee jaar tijd is de Bazuin met een B en C-orkest uitgebreid. Tijdens deze transformatie is het orkest van 23 leden uitgegroeid naar wel liefst 60 leden.

We hebben laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

Deel dit bericht op social media: