Provinciaal Coach Overleg

Provinciaal Coach Overleg
Wij horen graag je mening!

KNMO-NTSB start met een Provinciaal Coach Overleg.
Ben jij coach bij een Majorette/Twirl vereniging dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden voor dit overleg. Voor ons ben je, als coach, een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling van onze sector. Of je nu in Groningen woont of in Limburg, of je nu topsporters traint of breedtesporters die een uurtje in de week trainen, iedereen is welkom. En iedereen heeft ook weer andere behoeften en ideeën. Die kun je naar voren brengen in het PCO.

Wat houdt het PCO in?
Hoe het PCO precies vorm gaat krijgen bepalen we samen met jullie als coach. We hebben uiteraard wel een inhoudelijke opzet gemaakt, maar afhankelijk van jullie wensen en inbreng kan dat worden aangepast. Het PCO komt 2 of 3 keer per jaar bij elkaar.
Welke zaken komen aan bod in het PCO:

  • Evaluatie KNMO-NTSB wedstrijden
  • Mogelijkheden deelname internationale evenementen
  • Reglementen
  • Opleidingen
  • Kennisuitwisseling – workshops
  • Gastsprekers
  • Technische uitleg

Maar zoals al gezegd, elk overleg bepaalt in grote lijnen zelf de inhoud. Zo kan er in de ene provincie meer behoefte zijn aan een gastspreker terwijl coaches uit een andere provincie juist heel graag met elkaar in contact komen en een uitwisseling van coaches opzet waarbij men naar elkaars training gaat kijken bijv.  Dat is juist het interessante aan deze opzet. Ideeën uit de ene provincie kunnen overgenomen worden door een andere provincie. En zo versterken we elkaar!

Vanuit het PCO wordt 1 coach afgevaardigd naar een Landelijk Coach Overleg. Daar komen alle suggesties, ideeën, voorstellen bij elkaar.

Hoeveel PCO’s zijn er?
Elke Provinciale bond die KNMO-NTSB wedstrijden organiseert heeft zijn eigen coaches overleg.
Alle coaches van verenigingen in die provincie kunnen zich inschrijven voor het PCO van de betreffende bond. Dit ligt in het verlengde van de structuur van de KNMO-NTSB waarbij alles georganiseerd wordt door Provinciale bonden. We zijn van mening dat deze decentrale aanpak ervoor zorgt dat we dichter bij de verenigingen staan wat weer leidt tot een betere afstemming op de wensen en behoeften van onze verenigingen.

De voordelen van verschillende PCO’s:

  • Bij jou in de buurt. Je hoeft (meestal) niet zo ver te reizen
  • Je krijgt een beter contact met coaches van verenigingen bij jou in de buurt
  • In elke provincie/bond spelen mogelijk andere zaken die we landelijk op moeten pakken

Aanmelden (voor 10 september a.s.)

Je kunt je vanaf nu aanmelden als coach voor het PCO.  Dit is kosteloos.

Word je dan meteen opgezadeld met allerlei verplichtingen? Nee hoor. Het is uiteraard fijn als je op de bijeenkomsten bent, anders wordt je stem ook niet gehoord. Maar je bent tot niets verplicht.

Natuurlijk is er onderling al veel overleg tussen coaches. En ook onze kernteamleden hebben veel contacten met coaches. Er bestaan al app groepen etc. Maar toch vinden we een PCO net iets verder gaan. En dit slaagt alleen als heel veel coaches meedoen. Dus geef jezelf op en vraag ook andere coaches om dat te doen. Samen sterk voor de sector!

Je kunt je opgeven voor het Provinciaal Coach Overleg tot 10 september a.s.

Geef de volgende gegevens per mail door:

Voornaam – Achternaam / emailadres / mobielnummer / bij welke vereniging(en) geef je les

Stuur je gegevens naar één van de volgende emailadressen:

Coaches in Zuid-Noord Holland en Utrecht: mt@mnhu.nl
Coaches in Groningen, Drenthe, Friesland: mtc@mgdonline.nl
Coaches in Overijssel: mtc.obm@gmail.com
Coaches in Gelderland, Flevoland: henniehaasjes@mbgf.nl
Coaches in Brabant, Zeeland: mt@brabantse-muziekbond.nl
Coaches in Limburg: majorettecommissie@outlook.com