KNMO & Corona – Update 06/05/2020

Consulteer regelmatig deze KNMO-website, www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus om van het meest recente nieuws op de hoogte te blijven. Eerste terugkoppeling na persconferentie d.d. 6 mei jl. De persconferentie van Premier Rutte zorgt voor veel opluchting en perspectief, maar wijst met nadruk onverkort

Update Corona Maatregelen KNMO 30 april 2020

Zoals iedereen merkt, ontwikkelen maatregelen/versoepelingen met betrekking tot het coronavirus zich erg snel. We doen als KNMO ons uiterste best om alle informatie/ontwikkelingen zo goed mogelijk bekend te maken aan onze achterban. We merken dat hieraan veel behoefte is. Via

Vragen naar aanleiding van muzieklessen

Naar aanleiding van de mededeling dat individueel muziekonderwijs onder voorwaarden van de RIVM maatregelen en beperkingen van de rijksoverheid is toegestaan, zijn er diverse vragen gekomen. De KNMO werkt samen met Cultuurconnectie. Via de volgende LINK treft u een verdere

Veelgestelde vragen over het Coronavirus en muziek

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Op 21 april is gebleken dat voor onze sector de maatregelen gelijk blijven. Dit houdt in dat: • Evenementen met een vergunnings-

Reactie KNMO op maatregelen 20200423

 Allen, ”We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.” Dit zijn de

Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

Het kabinet heeft besloten alle maatregelen in het kader van het Coronavirus tot en met 28 april 2020 te verlengen. Voor muziekverenigingen betekent dit dat repetities, muzieklessen, optredens, concoursen en alle overige samenkomsten tot en met 28 april 2020 niet

Memo KNMO juridische gevolgen Corona

Activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen? De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en

AFGELASTING EVENEMENTEN IN DE AMATEUR MUZIEKSECTOR

Op basis van de informatie van de overheid van 12 maart 2020 adviseert de KNMO muziekverenigingen en leden/bonden om met onmiddellijke ingang alle evenementen (zolang de maatregelen van overheidswege van kracht zijn) af te gelasten. Daarbij laten wij het maatschappelijk

Verenigingsbestuurder? Meld je aan voor KNMO-opleiding!

Hoe bestuur je effectief een muziekvereniging in een samenleving die steeds complexer wordt? Hoe verbeter ik de organisatie van mijn muziekvereniging? Het zijn vragen waar veel bestuurders van muziekverenigingen tegenaan lopen. De KNMO wil verenigingsbestuurders graag de mogelijkheid geven zichzelf te