Over Mars en show

Update n.a.v. maatregelen 28 september 2020 Ook voor Mars- en Showrepetities geldt op dit ogenblik dat er maximaal 30 personen binnen en 40 personen buiten mogen repeteren. Uitzondering is er voor dit aantal bij jeugdorkesten die volledig bestaan uit jongeren

Aanpassing maatregelen Corona-virus

Op 28 september 2020 heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen bekendgemaakt met betrekking tot het Corona-virus, die met ingang van 29 september 18.00 uur van kracht zijn. Deze brief is bedoeld als leidraad om duidelijkheid te brengen over de gevolgen voor

Aanpassing maatregelen Corona-virus

Op 20 september 2020 heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen bekend gemaakt voor de volgende Veiligheidregio’s: Amsterdam-Amstelland; Rotterdam-Rijnmond; Haaglanden; Hollands Midden; Kennemerland; en Utrecht. De gevolgen die de extra maatregelen hebben voor onze sector hebben voornamelijk betrekking op de omvang van

Aanpassing afstanden blazers bij activiteiten binnen

Zoals bekend mochten blazers op basis van het besluit van het ministerie van VWS hun activiteiten hervatten onder de voorwaarde dat er een (verplicht) protocol toegepast werd gebaseerd op de resultaten en bevindingen uit de Duitse onderzoeken. Hieruit kwam o.a.

OPROEP: Laat muziekverenigingen weer repeteren!

Aan: Alle eigenaren en beheerders van (sport)accommodaties waar culturele activiteiten plaatsvinden. Beste lezer, Het ministerie van Economische Zaken heeft op 8 juni 2020 goedkeuring verleend aan het protocol dat is opgesteld door de KNMO voor het hervatten van de activiteiten

Infographic Repetitietijd

Bianca van Schijndel-Catsburg van BCatched maakte een leuke infographic voor het hervatten van de repetities. Alle muziekverenigingen mogen deze gebruiken. Voor afdrukkwaliteit kun je de pdf-versie hier downloaden: Protocol_Repetities

Instrument op de juiste manier reinigen

Wil je je instrument op de juiste manier reinigen voor en na de repetitie? Kijk dan eens op de website van Adams Muziekcentrale naar de tips. Bij de komende update van het protocol zullen we deze informatie verwerken. instrument reinigen