Muziekdocenten stappen over op digitaal lesgeven

De komende weken wordt het fysiek lesgeven belemmerd door het coronavirus. Als de lessen niet doorgaan, missen leerlingen coaching en voortgang (en muziekdocenten direct inkomsten). Jan van den Eijnden (LKCA) liet op Facebook zien dat hij digitaal lesgeeft. Als muziekdocent in Brabant was hij al eerder genoodzaakt om deze alternatieve manier van lesgeven te gebruiken. We vroegen Jan om tips en na overleg met een paar collega’s, kregen we onderstaand lijstje. We hopen dat muziekdocenten hiermee aan de slag kunnen en doen een oproep om andere tips met ons te delen!

Muziekles geven via interface Facetime, Whatsapp videobellen (een-op-een), Skype, Microsoft Teams en GoToMeeting (groepen) zijn platforms die de mogelijkheid bieden om via interface les te geven. Nadeel is dat de klank niet zo goed wordt weergegeven, dus aan stemming en intonatie werken is lastig. Equalizers in de apparatuur zorgen er bovendien voor dat de dynamiek niet goed te horen is.

Als je op deze manier lesgeeft kan dat ook prima interactief en creatief zijn. Natuurlijk kan een ‘traditionele’ aanpak (de ‘overhoorles’) ook nog steeds maar dat is sowieso een eenzijdige werkvorm.

Werkvormen en aandacht voor andere aspecten, zoals receptieve vorming. Klank en dynamiek zijn via digitale middelen moeilijker te horen. Dat geeft ruimte om te werken aan andere aspecten, zoals:
– Primavista spel
Via mail muziek sturen (bijv. enkele dagen) en dit primavista laten spelen.
– Ritmische vorming
Laat de leerling een melodietje bedenken op een gegeven ritme dat ook kan dienen als primavista ritme oefening.
– Gehoor trainen
Speel een melodietje voor en laat de leerling naspelen. Bijvoorbeeld eerst zelf voorspelen met instrument in beeld, zodat de leerling de vingerzetting ziet. Dan zonder dat de leerling de ventielen of kleppen ziet en puur op het gehoor laten naspelen.
– Theorie uitleggen en oefenen
– Achtergrondinformatie opzoeken, bespreken, bijvoorbeeld over componisten en muziekgeschiedenis (receptieve vorming) aan de hand van het repertoire dat in het samenspelorkest of vereniging wordt gespeeld.
– Leren studeren
Praat met de leerling over de manier van studeren. Bijvoorbeeld over het indelen van je studiemomenten en hoe je moeilijke passages oefent. Natuurlijk ook voorbeelden geven. Leuk om een leerling een filmpje te laten maken van hoe hij/zij studeert (bijv. van 10 minuten) en dat te delen met de docent: heel informatief voor de docent en er kunnen meestal veel adviezen worden gegeven. Van tevoren dan wel met de ouders hierover communiceren in het kader van privacy!
– Manieren van inspelen (‘warming-up’) uitdiepen
– Technische oefeningen uitdiepen zoals pinkgrepen, hulpgrepen, tongslag etc.
– Zingen, neurien, fluiten (bij koperblazers: op het mondstuk spelen)
Zingen is een hele goede methode om het muzikale voorstellingsvermogen te trainen. “Als je het kunt zingen, kun je het ook spelen”, wordt vaak gezegd. Sommige leerlingen vinden ‘zingen’ vervelend maar fluiten of neuriën kan natuurlijk ook (of op het mondstuk spelen bij koperblazers in het middenregister). Dit kan ook heel goed worden toegepast bij lastige ritmes.
– Leerlingen kunnen een opname maken en die ter beoordeling naar de docent sturen.
We verwachten dat de meeste leerlingen de opname nog eens en nog eens zullen overdoen voor een perfect resultaat

Youtube
Geef leerlingen de tip om stukken van het orkest met YouTube mee te spelen. De afspeelsnelheid kan worden aangepast: https://www.appletips.nl/snelheid-youtube-video/
Veel repertoire is op Youtube te vinden.

Ook Johannes Leertouwer, violist, dirigent en onderzoeker vertelt over lesgeven op afstand. Een methode die op conservatoria al langer wordt gebruikt. Nu het coronavirus fysiek lesgeven belemmert, is dit ook een oplossing op amateurniveau.

https://www.facebook.com/knmomuziek/videos/1069393140075561/

Meer tips over muzieklessen op afstand zijn van harte welkom!
Tot nu toe hebben we de volgende tips ontvangen:

   • Earz leent zich perfect voor ‘onderwijs op afstand’ en er zijn momenteel veel (nieuwe) docenten de mogelijkheden aan het onderzoeken.
   • Google Duo
   • fernando.academy
   • Zoom.us (gebruik original sound

  Hoe kun je op afstand samenwerken?

  Zelfstandig oefenen kun je met:

    • Rehearse