Ledenopgave

Ledenopgave 2019

Via dit formulier kunnen de verenigingen die bij een van de KNMO-bonden zijn aangesloten de ledenaantallen per 1 oktober 2019 opgeven. Gebruik tijdens het invullen geen 'enter' want dan wordt het formulier voortijdig verzonden.
  • Op onderstaand mailadres ontvangt u automatisch een kopie van het formulier, nadat u op Akkoord/verzenden gedrukt heeft.
  • Vul hieronder s.v.p. de gegevens van de secretaris/1e contactpersoon van de vereniging in, indien deze gewijzigd zijn.
  • Aantal spelende leden blaasmuziek

  • Aantal spelende leden show/mars/percussie

  • Aantal uitvoerende leden majorette/twirl/color guard

  • .

  • Hierboven kunt u het aantal 'dubbele' leden invullen (spelende/uitvoerende leden die in meerdere disciplines actief zijn), zodat hieronder het totaalaantal spelende/uitvoerende leden van uw vereniging voor de afdracht auteursrechten juist wordt berekend.
  • Hier kunt u het aantal leden invullen die hierboven NOG NIET zijn vermeld en die NIET door de vereniging worden opgeleid
  • Vul hierboven s.v.p. het aantal niet-musicerende bestuursleden in per 1 oktober 2019.
  • Dit totaal wordt berekend o.b.v. de ingevulde ledenaantallen; u kunt het veld niet wijzigen. Controleer het aantal goed, want dit is het aantal waarvan wordt uitgegaan voor de contributie en de Buma-afdracht van 2020. (Mocht het berekende aantal NIET CORRECT zijn dan kunt u dit hieronder, bij 'toelichting op de opgave' vermelden.)