Slag & Vlag voor mensen met een verstandelijke beperking

Color Guard Nederland (zie www.cgnunited.nl) heeft het initiatief genomen om muziekverenigingen in Nederland meer ‘inclusief’ te krijgen. Bij een aantal sporten is het voor verenigingen al heel gebruikelijk om ‘aangepast sporten’ aan te bieden, zoals bijvoorbeeld G-voetbal. Bij muziekverenigingen is dit nog zeldzaam.

CGN heeft contact gezocht met Philadelphia Zorg en gevraagd hierin samen op te trekken. Voor Philadelphia is ‘muziek in de zorg’ namelijk één van haar strategische punten. Met het programma PhiLaLa geeft ze een enorme impuls aan de kracht van muziek en de effecten daarvan binnen de zorg. Zo zijn CGN en Philadelphia strategische partners geworden in het ontwikkelen en opzetten van Slag & Vlag-groepen. Zij hebben een projectleider aangesteld om het inhoudelijk vorm te geven.

– ‘Slag’ is een slagwerkgroep die muziek maakt en waar individuele ontwikkeling hand in hand gaat met het groepsproces. Het hoofddoel is dat iedereen zijn/haar bijdrage levert naar eigen mogelijkheden om samen beter te worden.
– ‘Vlag’ is een groep die danst/beweegt op muziek met behulp van attributen(vlaggen) en waar individuele ontwikkeling hand in hand gaat met het groepsproces. Het hoofddoel is ook hier dat iedereen zijn/haar bijdrage levert naar eigen mogelijkheden om samen beter te worden.
Er is ook serieuze aandacht voor presentatie; niet alleen wát je doet, maar ook hóe en waar. De persoonlijke ontwikkeling en groei van de deelnemers staat, net als saamhorigheid en verbinding, centraal.

Slag & Vlag voor mensen met een verstandelijke beperking kan als nieuw onderdeel van een vereniging opgezet worden, dat volwaardig onderdeel uitmaakt van betreffende vereniging. Niet in plaats van dagbesteding of muziektherapie, maar juist aanvullend en als onderdeel van de maatschappij. Net als iedereen willen en kunnen ook zij sporten en muziek maken bij een vereniging; dat is waar inclusie over gaat.

CGN biedt muziekverenigingen graag de mogelijkheid om op te treden en draagt samen met Philadelphia graag bij aan de totstandkoming van muziek- en vlaggen groepen, ook
wel color guard genoemd.

Het plan in de bijlage beschrijft ideeën en opties om te starten met Slag & Vlag.

Projectplan-slag&vlag