Jubal Varsseveld – Voor de jeugd door de jeugd!

Succesfactoren:

 • Neem de jeugd serieus, laat ze meepraten
 • Hou de groep bij elkaar
 • Eigen docenten
 • Investeer, investeer, investeer

 

Jubal Varsseveld

Chr. Muziekvereniging ‘Jubal’ is in 1943 ontstaat uit een fusie tussen twee Christelijke muziekverenigingen, namelijk ‘Excelsior’ en ‘Varssevelds Harmonie’. In de oorlogsjaren werd niet gerepeteerd. Na de bevrijding op 17 mei 1945 werden de repetities hervat.

 

Het A-orkest van de vereniging komt uit in de eerste divisie en behaalt daar zonder kunstgrepen mooie punten. Tijdens concerten wordt vaak muziek uit de tweede divisie gespeeld. Het aantal leden is de laatste jaren gegroeid. Met de nieuwe leerlingen voor het startersspektakel meegeteld, begon de vereniging het seizoen 2021/2022 met 123 leden.

 

Onderdelen

 • Startersspektakel
 • Mini C-orkest
 • C-orkest
 • B-orkest
 • A-orkest
 • Jeugdslagwerkensemble
 • Slagwerkensemble

 

Op vrijdag 24 september 2021 is aan Jubal de Cultuurprijs 2021 van de gemeente Oude IJsselstreek toegekend. In de begeleidende brief werd de keuze als volgt toegelicht:

Namens het college van B&W feliciteer ik u, uw leden en iedereen die muziekvereniging Jubal een warm hart toedraagt van harte met de cultuurprijs 2021. Meer dan 75 jaar muziekbeleving in de gemeente Oude IJsselstreek.  Boegbeeld van een ambitieuze muziekvereniging die ook in moeilijke tijden het enthousiasme erin houdt. Een actief bestuur met een heldere visie, een groeiende Harmonie met een sterk jeugdbeleid in een wereld waarin verenigingen voor jeugd niet zo stoer meer zijn. Dat is belangrijk, vooral in deze tijd waarin de wereld steeds digitaler en onpersoonlijker wordt. Uw vereniging vervult een belangrijke, maatschappelijke rol in de samenleving. Daar kunt u trots op zijn.

 

Jeugdbeleid

Ieder jaar gaat een groepje muzikanten of de docent  naar de groepen 5 van de scholen in Varsseveld en omliggende buurtschappen om kinderen enthousiast te maken voor het startersspektakel. Het startersspektakel is door de vereniging zelf bedacht. Kinderen proberen drie verschillende instrumenten uit. Hout, koper en slagwerk. Ze hebben steeds drie weken les op hetzelfde instrument. Dat gaat in groepjes die rouleren. Na negen weken hebben alle kinderen drie instrumenten verkend. Het project wordt afgesloten met een theaterspektakel. Er wordt elk jaar een nieuw verhaal bedacht, in 2020 ging het over een computercode die gekraakt moest worden. De afsluiting is groots. In de grote zaal, met papa’s en mama’s en ander publiek erbij. Het eerste deel van het project startersspektakel duurt van oktober tot januari. Elk jaar doen tussen de zes en twaalf kinderen mee, die daarna bijna allemaal op muziekles gaan.

Van februari tot juni krijgen de kinderen van het startersspektakel groepsles op een instrument dat ze zelf mogen kiezen. Ze volgen tot de zomervakantie in kleinere groepjes per instrument muziekles. Het blijven groepjes! Dat is belangrijk: die groep!

Na de zomervakantie mogen kinderen opnieuw kiezen. Willen ze door met groepsles of willen ze individueel les. De fanatieke leerlingen kiezen voor individueel les, anderen kiezen voor de veiligheid van de groep en stappen later over naar de individuele les. Na een half jaar komen de kinderen in het mini C-orkest. In dit orkest komt de groep van het startersspektakel weer opnieuw bij elkaar. Jubal vindt het belangrijk dat de kinderen een groep vormen: “Samen plezier maken, je merkt ook dat ze het fijn vinden om elkaar weer te zien.”

Voor de schoolvakantie is er nog een optreden. Alle leerlingen mogen dan van zich laten horen. In het verleden mochten ze één of twee nummers instuderen, maar de laatste jaren heeft Jubal een luxeprobleem: “Als je 55 leerlingen één liedje laat spelen, ben je zo twee uur verder.” Daarom stimuleren de docenten de laatste jaren de leerlingen om in duo’s en trio’s samen te spelen.”

Na een jaar in het mini C-orkest stromen kinderen door naar het C-orkest. Met de hele groep. In het C-orkest spelen zo’n 25 kinderen. De muzieklessen gaan intussen gewoon door. Zo rond het A-diploma stromen de kinderen door naar het B-orkest. Dat bestaat uit zo’n 30 kinderen. Het B-orkest geeft eigen concerten en gaat zelfs op concours. Ze mogen uitkomen in de derde divisie. Op concours gaan kost geld, maar Jubal vindt het belangrijk om te investeren in de jeugd. Er zijn nu, op verzoek van de jeugd zelf, plannen om in 2022 mee te doen aan het ONHK, ofwel de Open Nederlands Harmonie Kampioenschappen. In 2017 heeft het B-orkest daar ook al eens aan deelgenomen. Het wedstrijdelement spreekt de jeugd aan en ze vinden het leuk dat iedereen hetzelfde werk speelt.

De jeugd blijft in het B-orkest tot ze kunnen doorstromen naar het A-orkest. Afhankelijk van het instrument wordt een B-of C-diploma gevraagd. “Het is niet zo dat dit heel streng aangehouden wordt. Er wordt gekeken of het kind klaar is voor een volgende stap. En of het moment ook handig is voor het orkest. Vlak voor een concours wordt het uiterste van iedereen gevraagd, een leerling die dan instroomt wordt misschien gillend gek.”

Slagwerkers

Altijd een slag apart, die slagwerkers. Zij hebben een luxe positie in de vereniging. Slagwerkers draaien mee met het Mini C- en C-orkest, maar kunnen ook nog meedoen in het jeugdslagwerkensemble. Daar stromen ze in na driekwart jaar les. “Op een gegeven moment wordt duidelijk: ben ik een slagwerkgroepslagwerker of een harmonie-slagwerker. Of ben ik allebei, dat kan natuurlijk ook.”

Eigen docenten

De leerlingen krijgen muziekles van ZZP-docenten die aan de vereniging zijn verbonden. Het grote voordeel daarvan is dat er nauw contact is. Twee keer per jaar is er een docentenoverleg, waarin de voortgang van de leerlingen wordt besproken. Kunnen ze examen doen, zijn ze toe aan doorstromen? Voortdurend wordt de menselijke maat bewaakt. Soms zijn leerlingen qua diploma klaar om in te stromen, maar zijn ze er toch niet rijp voor. Dan vindt de docent het verstandiger om alleen de lessen voort te zetten, en de leerling kan zich nog in andere richtingen ontwikkelen.

 

Jeugdbestuur

Jubal Varsseveld heeft een eigen jeugdbestuur, het jongste bestuurslid is 15, de oudste 24. Zij organiseren de concerten van het C- en B-orkest. Naast de concerten doet de jeugd ook andere  leuke dingen, zoals spelletjes of samen een film kijken. Er zijn ook uitwisselingsconcerten met jeugdorkesten van andere verenigingen in de regio. Dan wordt er ‘s middags samen een spel gespeeld en is er ‘s avonds een concert. Het jeugdbestuur legt natuurlijk verantwoording af aan het ‘hoofdbestuur’, maar het uitgangspunt is dat ze altijd JA horen. Opnieuw: investeren is nodig om jeugd te binden!

Jeugdkamp

Al meer dan 20 jaar gaat de jeugd van Jubal Varsseveld elk jaar samen op kamp. Investeren! Ook hier gaat het om het stimuleren van de groepsbinding. Het weekendje weg wordt helemaal door de jeugd zelf georganiseerd. Volwassenen springen alleen in om praktische zaken te waarborgen: “Hebben jullie EHBO spullen bij je, zijn er genoeg mensen met een rijbewijs?”  Tijdens het kamp zijn er op de achtergrond volwassenen voor het geval zich een noodgeval voordoet. Om iemand die ziek wordt of heimwee heeft naar huis te brengen bijvoorbeeld. Het resultaat van het jeugdkamp is de eerste repetitie erna direct merkbaar. “Dan is het altijd een feest. De jeugdleden hebben elkaar, ook buiten de ‘jaarlagen’ nog beter leren kennen.”

Financiën

Jubal heeft een goede financiële positie. De inkomsten haalt de vereniging uit contributie, subsidies, verschillende acties, donateurs en sponsoren. In 2021 kwam er erkenning door de gemeente en won Jubal de Cultuurprijs.