KNMO en Méér Muziek in de Klas werken samen aan meer muziek op school

Muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek speelt belangrijke rol bij verduurzaming muziekonderwijs

KNMO en stichting Méér Muziek in de Klas bundelen hun krachten. Met de samenwerking wordt er ingezet op het verduurzamen van muziekonderwijs voor basisschoolkinderen. Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De KNMO, de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland, inclusief haar regionale bonden en diens muziekverenigingen, kan daarin een essentiële rol spelen, vooral wanneer het gaat om de koppeling van binnen- en buitenschools muziekonderwijs. Beide partijen gaan vanaf dit najaar intensief samenwerken.

Een van de gezamenlijke acties was de ontwikkeling van een stappenplan voor muziekverenigingen en scholen, waarin wordt aangegeven hoe deze partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan. U kunt dit stappenplan hieronder downloaden: Stappenplan samenwerking basisschool & muziekvereniging

Goede voorbeelden van de samenwerking zullen een plek krijgen op de website van Méér Muziek in de Klas en de KNMO-jeugdpagina, en zullen op sociale media gedeeld worden.

Over KNMO
De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft als doel gesteld zich in te zetten voor het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening. De KNMO laat dit onder meer zien door het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen en het onderhouden van contacten met de media, bedrijfsleven, overheid, politiek en landelijke organisaties.

Over Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekeducatie is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving. Kijk voor meer informatie op www.meermuziekindeklas.nl.