Enquête gevolgen voor de cultuursector

Beste verenigingsbestuurder,

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten optredens en andere bijeenkomsten.

Wat betekent dit voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten? Op initiatief van KNMO, Koornetwerk Nederland, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA willen wij dit graag op korte termijn in kaart brengen!

Met twee doelen:
1. Op basis van de eerste resultaten van de enquête is de minister van cultuur geïnformeerd, zodat ze dit mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector.
2. Om een goed beeld te krijgen van de impact die deze situatie heeft op verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten.
Dat beeld helpt ons als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA om zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.

Ons verzoek is om deze informatie op zeer korte termijn door te sturen naar jullie leden, met het appèl om snel te reageren als ze willen dat hun situatie meegenomen wordt in de rapportage aan de minister. Je kunt deze mail aanpassen aan je eigen wensen of doelgroep. Het kan zijn dat een vereniging het verzoek vanuit meerdere kanten krijgt. Dan hoeven ze de vragenlijst uiteraard maar 1 x in te vullen.

De enquête is op 26 maart afgesloten. De respons was overweldigend: meer dan 5000 reacties in 4 dagen. Deze uitkomsten hebben we geanalyseerd en overhandigd aan het ministerie van OCW en de VNG (zie https://www.lkca.nl/artikel/inschatting-coronaschade-culturele-verenigingen/). Tegelijk was en is er nog veel onduidelijk en gaan de ontwikkelingen snel. Uit de antwoorden bleek ook dat hier nog veel vragen over zijn. Om die reden hebben we gekozen om de vragenlijst niet door te laten lopen tot 15 april, zoals eerst de bedoeling was, maar hem nu te sluiten. Op basis van de ontwikkelingen kijken we in de komende weken of een vervolg vragenlijst zinvol is. Heel graag horen we dan jouw mening en nemen we jouw situatie mee om de impact van de coronacrisis verder in kaart te brengen. In de komende week kijken we als LKCA, KNMO, Koornetwerk Nederland en de Raad van 12 verder naar de uitkomsten van de inventarisatie. Via de website van LKCA (lkca.nl) houden we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en duiding.

Deze inventarisatie zich op verenigingen en andere amateurkunstorganisaties.
Meldpunt voor zzp’ers, zie www.kunstenbond.nl
Meldpunt culturele instellingen, zie www.cultuurconnectie.nl
Vragen en andere suggesties zijn van harte welkom.

Hartelijke groet en veel gezondheid en sterkte gewenst in deze uitzonderlijke situatie,

Bart van Meijl, voorzitter KNMO
Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
Chris van Koppen, voorzitter Raad van 12
Sanne Scholten, directeur LKCA