Keuren SMP-werken via KNMO

Keuren SMP-werken via KNMO

Incidentele beoordelingen werken SMP-concoursen
In 2016 zijn het nationaal reglement Marching & Music Contest (MMC), het nationaal reglement concertwedstrijden blaaskorpsen (NRCB) en het nationaal reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles (NRCS) op een aantal punten gewijzigd. Een belangrijke aanpassing is doorgevoerd in het ‘uit te voeren programma’. Vanaf 2016 voert een vereniging/ensemble nl. een programma naar eigen keuze uit. Er is geen repertorium meer van toepassing waaruit werken gekozen moeten worden. Muziekwerken hoeven niet meer beoordeeld te worden.

Incidentele beoordelingen solisten en kleine ensembles: De uit te voeren werken tijdens concoursen voor solisten en ensembles SMP kunnen al dan niet uit het solistenrepertorium komen. Repertorium voor solisten en ensembles dient uitsluitend nog als referentiekader.

Werken hoeven m.i.v. 1 juni 2017 niet meer gekeurd te worden.