NK KNMO-NTSB

Het NK KNMO-NTSB is verplaatst naar 9 en 10 april 2022 in Almere.

Oorspronkelijke tekst:
Het NK KNMO-NTSB gaat door! Noteer 22 en 23 januari 2022 in je agenda.
Ondanks dat we dit jaar maar een half wedstrijdseizoen hebben gehad heeft de stuurgroep KNMO-NTSB besloten om het NK toch door te laten gaan. Dit mede naar aanleiding van de reacties vanuit de coaches uit de Provinciale bonden op de vraag over mogelijke alternatieven. Het NK wordt wel iets anders dan we gewend zijn, maar we hopen dat dit voor alle deelnemers een positieve afsluiting is van een vreemd wedstrijdjaar en tevens een mooie start van een nieuw seizoen.

Uiteraard is het zo dat de op dat moment (januari 2022) geldende corona maatregelen in acht worden genomen.

PLAATSING
Voor zowel KNMO als NTSB onderdelen gaan we werken met een plaatsingsscore. Bij NTSB onderdelen zijn we dit al gewend. De plaatsingsscore voor NK is hier geldend. Bij KNMO-onderdelen kennen we dat niet. Daar werd de top 3 van het Provinciaal Kampioenschap uitgenodigd voor het NK. Dat is dit jaar niet het geval. Om zoveel mogelijk sporters de kans te geven om deel te nemen aan het NK hebben we besloten om dit jaar, eenmalig, voor de KNMO-onderdelen ook te werken met een plaatsingsscore. We kijken daarbij naar de behaalde punten van de najaarswedstrijden. De punten die behaald worden op het Provinciaal Kampioenschap tellen dus niet mee voor plaatsing NK. Voor KNMO-onderdelen geldt dat je bent geplaatst voor het NK als je op één van de reguliere wedstrijden in het najaar minimaal de volgende punten hebt gehaald:

Artistiek Programma:
Jeugd 1: iedereen die aan een wedstrijd heeft deelgenomen heeft zich geplaatst.
Jeugd 2: 73 pnt.
Jeugd 3, Junior, Senior basis: 79 pnt.
Jeugd 3, Junior, Senior midden: 81 pnt.
Jeugd 3, Junior, Senior top: 82 pnt.

ShowTwirl
Jeugd: 67 pnt.
Junior/Senior: 70 pnt.

Sterparade en Technisch Programma komen te vervallen dit NK.

INSCHRIJVEN
Verenigingen met sporters die geplaatst zijn voor KNMO en/of NTSB onderdelen ontvangen een mail met daarin een overzicht van de geplaatste sporters van hun vereniging. Hierbij geldt dat deze automatisch zijn aangemeld voor het NK. Kan een deelnemer, om wat voor reden dan ook, NIET deelnemen dan meld je deze af. Dit kan tot 20 november 2021. Daarna is de inschrijving definitief en ben je inschrijfgeld verschuldigd.

Afmelden kan bij Petra van der Aart: info@knmo.nl

Voor sporters die zich op de laatste wedstrijd op 27 november in Goes plaatsen, is een uitzondering van toepassing. Voor deze sporters geldt dat hun plaatsing uiterlijk op 28 november 2021 door de organisatie wordt doorgegeven.

Freestyle versus Artistiek Programma
Op het NK moet je een keuze maken tussen Artistiek Programma en Freestyle.  Een solist, duo, ensemble of team mag, in dezelfde samenstelling, niet meedoen aan beide onderdelen. Je mag niet met 2 dezelfde routines op dezelfde muziek meedoen aan het NK. Ben je wel voor beide onderdelen geplaatst dan moet je voor één van beide afmelden!

Wat mag wel?
Bijv. een duo bestaande uit persoon A en B doet mee in Freestyle. Persoon B doet ook mee in een ander duo in het onderdeel Artistiek Programma. De routine en muziek van beide duo’s is anders. Je hebt dan 2 verschillende duo’s

Bijv. een team doet mee in junior Freestyle, een aantal personen uit dat team doet ook mee in een junior team van dezelfde vereniging maar dan aan het onderdeel Artistiek Programma. Je hebt dan 2 teams met een andere samenstelling en beide teams moeten een andere routine hebben op andere muziek.

Inschrijfgelden
Voor het NK gelden de volgende inschrijfgelden:
Solo – € 18,00
Duo – € 20,00
Ensemble – € 30,00
Team – € 40,00
Groep – € 60,00
Short-Program – € 10,00

Betaling inschrijfgeld
Je betaalt als vereniging het inschrijfgeld voor al je NK deelnemers. Onderstaand zie je een link naar het betaalformulier voor alle onderdelen. Heb je als vereniging sporters die aan beide meedoen, dan vul je dus beide op dit formulier in.

Je vult het aantal solisten, duo’s ensembles, teams of groepen in en ziet dan meteen het inschrijfgeld dat je verschuldigd bent. Dat betaal je via IDEAL. De betaling dient voor 1 december 2021 binnen zijn. Is de betaling dan niet binnen, dan moeten we helaas alle deelnemers van de vereniging uitschrijven voor deelname aan het NK.

Beneden aan deze pagina vind je het betaalformulier.

Algemene gegevens
Locatie:
Topsporthal Almere – Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB Almere
Programma:
Het programma ontvang je begin januari 2022.
Op zaterdag en zondag hebben we de topsporthal en de breedtesporthal tot onze beschikking. Het programma zal dus in twee hallen worden afgewerkt. We beseffen terdege dat dit soms lastig wordt in de programmering maar we rekenen op ieders medewerking om er een grandioos NK van te maken.
Entree:
Volwassenen:
€ 12,00 per persoon incl. programmaboekje. Passe-partout voor 2 dagen: € 20,-
Kinderen:
0 tot 4 jaar: gratis
4 t/m 12 jaar: € 5,- per persoon zonder programmaboekje.

Geloofsovertuiging
Sporters die vanwege hun geloofsovertuiging niet op zondag mogen optreden, kunnen dit kenbaar maken gedurende de afmeldperiode. We houden hier bij het maken van het programma rekening mee. Komt de aanvraag na sluiting van de afmeldperiode dan kunnen we hier helaas geen rekening meer mee houden.
Aanvragen om plaatsing op een bepaalde dag, anders dan vanwege het geloof, kunnen we helaas niet honoreren. Dus reserveer bij plaatsing beide dagen in je agenda