Vanaf cursusjaar 2015-2016 nieuwe raamleerplannen HaFaBra- en slagwerkexamens

Vanaf cursusjaar 2015-2016 zullen de HaFaBra- en slagwerkexamens gebaseerd zijn op de nieuwe raamleerplannen.

De nieuwe raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk zijn te bestellen bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Ga voor meer informatie naar: www.lkca.nl/raamleerplan-blaasinstrumenten of naar www.lkca.nl/raamleerplan-slagwerk.

Of download hier de flyer.