Onderzoek naar werving jeugdleden, instrumentaal muziekonderwijs en jeugdbeleid bij muziekverenigingen

Binnen de generieke commissie “Educatie en Jeugdbeleid”  bestond behoefte om een beeld te krijgen van de stand van zaken bij de, bij de (provinciale) bonden aangesloten verenigingen (samen de KNMO uitmakend), inzake de onderwerpen:

  1. Werving jeugdleden.
  2. Instrumentaal Muziekonderwijs.
  3. Jeugdbeleid.

Deze behoefte werd (mede) versterkt door de constatering dat er in het “muzikale landschap” de laatste jaren nogal wat veranderd is.

De commissie gaf daarom opdracht aan SESAM Academie om een inventarisatie te maken van de praktijk van de verenigingen op deze gebieden. De inventarisatie  is uitgevoerd door SESAM-adviseur Willem Lenderink en het navolgende verslag is dan ook van zijn hand (lees: laptop). Dit verslag kunt u hier downloaden.