Nieuwe raamleerplannen beschikbaar

Vanaf cursusjaar 2015-2016 zullen de HaFaBra- en slagwerkexamens gebaseerd zijn op de nieuwe raamleerplannen.

De nieuwe raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk zijn te bestellen (ondertussen de 2e druk van het Raamleerplan Blaasinstrumenten) bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Ga voor meer informatie naar: www.lkca.nl/raamleerplan-blaasinstrumenten of naar www.lkca.nl/raamleerplan-slagwerk.

Of download hier de flyer.

2e Druk Raamleerplan blaasinstrumenten beschikbaar:
Omdat de uitgave Raamleerplan Blaasinstrumenten uitverkocht was is een nieuwe druk vervaardigd die intussen beschikbaar is bij het LKCA. Daarin zijn enkele geconstateerde errata verholpen; dus ook de fout op het beoordelingsformulier.

Erratum raamleerplan blaasinstrumenten: Op pagina 73 van het raamleerplan blaasinstrumenten (voorbeeld beoordelingsformulier) is een fout geslopen, klik hier voor meer informatie. In de nieuwe druk die intussen beschikbaar is bij het LKCA, is deze fout hersteld.