Erratum raamleerplan blaasinstrumenten

Op pagina 73 van het raamleerplan blaasinstrumenten 1e druk (voorbeeld beoordelingsformulier) is een fout geslopen, klik hier voor meer informatie.

In de nieuwe druk die intussen beschikbaar is bij het LKCA, is deze fout hersteld.

Corrigendum raamleerplan blaasinstrumenten:

Op pagina 73 van het raamleerplan blaasinstrumenten (voorbeeld beoordelingsformulier) is een fout geslopen, te weten:

Rubriek 2:

Instrumentaal-auditieve toepassing

1  Prima vista ritme
2  Prima vista melodie
3  Voor- en naspelen
4  Improvisatie
5  Uit het hoofd spelen
6  Improvisatie*

* vanaf C-examen: facultatief  

Moet zijn:

Instrumentaal-auditieve toepassing

1  Prima vista ritme
2  Prima vista melodie
3  Voor- en naspelen
4  Uit het hoofd spelen
5  Improvisatie*

* vanaf C-examen: facultatief  

In de nieuwe druk die intussen beschikbaar is bij het LKCA, is deze fout hersteld..

 

D-examen recital

Een formulering die ook wordt aangepast door het LKCA betreft het D-examen recital (zie pag. 74 voorlaatste alinea) in het deel blaasinstrumenten. Dat gaat worden:

D-examen “Regulier” of D-examen “Recital”
Bij het D-examen kan gekozen worden uit twee profielen. Wanneer gekozen wordt voor D-recital examen komen de rubrieken 1 en 2 (muzikale begripsvorming en auditieve toepassing en instrumentaal-auditieve vorming) te vervallen. Zie ook pag. 59.

Een vergelijkbare tekstwijziging komt ook op pag. 59 te staan bij Profiel 2: D – recital examen.