Educatief materiaal van het LKCA

Het LKCA heeft de afgelopen jaren verschillende lespakketten en materialen ontwikkeld voor muziek in het primair onderwijs, waaronder het Windkracht 6 pakket. Deze materialen zijn gratis op te vragen bij de KNMO. Stuur hiervoor een e-mail naar info@knmo.nl met het verzoek om toezending.