WBTR

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Velen herinneren zich nog het derivatenschandaal van woningcorporatie Vestia en de malversaties bij de opleiding van InHolland.

Echter, enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor muziekverenigingen en koren, met name als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn. In samenwerking met Koornetwerk Nederland zal de KNMO de verenigingen informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. Lees hier verder.