Preventiebeleid seksueel misbruik – Muziek maken in een veilige omgeving

Binnen de amateurkunst en kunsteducatie nemen veel kinderen deel in de leeftijd tot 18 jaar en soms ook mensen met een beperking. Om voor hen een veilige omgeving te creëren zijn gedragsregels van belang.

Veel amateurkunstverenigingen werken met kinderen en soms ook met mensen met een beperking. Plezier staat daarbij voorop. Ook is een vertrouwde, veilige omgeving vanzelfsprekend. Er wordt gewerkt vanuit een basis van vertrouwen. Daarom lijkt het misschien vreemd om aandacht te besteden aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. ‘We kennen elkaar toch?’ en ‘Er is toch nooit iets geks gebeurd?’, zijn veelgehoorde uitspraken. Toch kennen we ook de verhalen uit de media wanneer het fout gaat. In iedere organisatie waar gewerkt wordt met kinderen of kwetsbare groepen is het van belang aandacht te besteden aan ‘vanzelfsprekende’ omgangsvormen.

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties
Komen er bij uw vereniging/organisatie vooral kinderen, jongeren of mensen met een beperking? En werkt u vooral met vrijwilligers? Dan is het nu mogelijk een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
Meer informatie en aanvragen

Preventief beleid grensoverschrijdend gedrag
Een VOG is geen sluitende garantie. Minstens zo belangrijk is dat u preventief beleid voert. Dat kunt u doen door de volgende 5 stappen te zetten:

Oriënteer u op preventie
Zorg voor omgangsregels
Leg een gedragscode vast
Vraag een VOG en referenties op
Houd preventie op de agenda
Inspiratie kunt u opdoen via de website In Veilige Handen

5 stappenplan
In 2011 stelde Kunstfactor (nu LKCA) een 5 stappenplan op voor het ontwikkelen van een preventiebeleid ter voorkoming van seksueel misbruik bij verenigingen, centra voor de kunsten of andere organisaties. Dit stappenplan wordt binnenkort waarschijnlijk geupdate. Maar het is voorlopig nog een handig hulpmiddel om eenvoudig een preventiebeleid op te stellen.
Download het 5 stappenplan