Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de kantine van uw verenigingsgebouw. Daarnaast is het verstandig, alcoholmisbruik en rijden onder invloed te voorkomen. Om op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan verwijzen wij u graag naar de website van het NOC*NSF die i.s.m. de sportbonden hiervoor een website heeft ontwikkeld, klik hier: