Cursussen / workshops

Start Cursus Assistent Dirigent

Deze cursus is bedoeld voor orkestleden die in een harmonie- of fanfareorkest spelen.
Het kan voorkomen dat de dirigent in de file staat, onverhoopt ziek is of om andere redenen verhinderd is. In zo’n geval zou het handig zijn als een orkestlid de repetitie deels of in zijn geheel overneemt. Ook bij gelegenheden als dodenherdenking, serenades,  avond4daagse, Koningsdag, Sinterklaas of bij het opstarten van een opleidings-/leerling-orkest kan het van praktisch belang zijn als een orkestlid het stokje zou kunnen overnemen.
De muziekscholen Stede Broec en Oostelijk West-Friesland bieden muziekverenigingen hierbij de helpende hand, in de vorm van de Cursus Assistent Dirigent.

De cursus bestaat uit 8 lessen en 2 orkest stages. De cursist leert slagtechniek, theorie orkest- en partituurkennis.

Kosten: € 210,-

De cursus wordt op zaterdag gegeven van 15:00 uur tot 16:30 uur.
Data: 4, 11, 18 en 26 januari, 1, 8 en 29 februari, 7 maart.

• Orkest stage op een n.n.t.b. avond in de 1e week in februari [week 6] • Afsluitende orkest stage plus diploma uitreiking op een n.n.t.b. avond in de 2e week van maart [week 11]

Locatie: Muziekschool Stede Broec, Zesstedenweg 163, 1613 JD Grootebroek.

Docent: Marije Koopmans

Aanmelden vóór 20 december 2019: info@muziekschoolstedebroec.nl
Graag met vermelding: Naam, leeftijd, vereniging, instrument, niveau instrument A/B/C of D.

Voor vragen over de cursus: 0228-515694, info@muziekschoolstedebroec.nl

Aanmelding uiterlijk 20 november 2019.
Maximaal 9 cursisten…

Bij voldoende aanmelding start in januari 2020 wederom de cursus Basisopleiding Dirigent Hafabra–orkesten. Tijdens deze driejarige opleiding wordt een breed pakket aangeboden met theorievakken, praktijklessen en -stages. De opleiding wordt afgesloten met een openbaar eindexamen. De docenten aan de opleiding zijn: Jan Bosveld en Chris Derikx.

Ga voor meer informatie naar de site van de Bond van Orkestdirigenten: basisopleiding dirigent BVOI

Dirigentenworkshops BBM

De komende jaren zal de BBM in samenwerking met de BvO&I (Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs) dirigentenworkshops verzorgen. In het samenwerkingsverband tussen de twee bonden, BBM en BvOI, staat de permanente ontwikkeling van de dirigent centraal. In een breed perspectief worden workshops en masterclasses aangeboden aan de dirigenten en instructeurs uit Noord-Brabant.

Indeling
Alle workshops hebben een vaste indeling en elke workshop is gebaseerd op een thema. Het thema wordt vanuit vele invalshoeken benaderd. In de ochtend staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Beschrijving en toelichting van het thema van de dag
 • Theoretisch gedeelte (brede verdiepende opzet)
 • Verbreding van aan de workshop gerelateerde kennis
 • Het beantwoorden van vragen uit de praktijk
 • Receptieve vorming (waar mogelijk in relatie tot het thema)
 • Toelichting en het bespreken van de inhoud van het practicum (’s middags)
 • Praktijk tips

Tijdsplan:

 • 09.30 – 12.00u workshop
 • 12.00 – 12.45u lunch
 • 12.45 – 15.45 practicum met orkest (inclusief korte pauze)
 • 15:45 – 16:15 korte evaluatie

Docenten: Alex Schillings en Jasper Staps

Klik hier voor meer informatie.