Cursussen / workshops

Dirigentenworkshops

In samenwerking met de BvO&I (Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs) verzorgt de BBM twee dirigentenworkshops op zaterdag 23 september en zaterdag 2 december 2017. In het samenwerkingsverband tussen de twee bonden, BBM en BvOI, staat de permanente ontwikkeling van de dirigent centraal. In een breed perspectief worden workshops en masterclasses aangeboden aan de dirigenten en instructeurs uit Noord-Brabant.
Indeling Alle workshops hebben een vaste indeling en elke workshop is gebaseerd op een thema. Het thema wordt vanuit vele invalshoeken benaderd. In de ochtend staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Beschrijving en toelichting van het thema van de dag
  • Theoretisch gedeelte (brede verdiepende opzet)
  • Verbreding van aan de workshop gerelateerde kennis
  • Het beantwoorden van vragen uit de praktijk
  • Receptieve vorming (waar mogelijk in relatie tot het thema)
  • Toelichting en het bespreken van de inhoud van het practicum (’s middags)
  • Praktijk tips

Tijdsplan:

  • 09.30 – 12.00u workshop
  • 12.00 – 13.00u lunch
  • 13.00 – 15.30 practicum met orkest

Docent: Alex Schillings

Locaties:

23 september: Doctorskampstraat 7, 5222 AM ’s-Hertogenbosch

2 december: De Suite, Burgerhoutsestraat 23, 4701 EK Roosendaal

 

Klik hier voor meer informatie.