Convenanten Meer Muziek in de klas

Méér Muziek in de Klas zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio door regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn onder andere het onderwijs, amateurverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria. De afspraken die deze partijen maken, worden vastgelegd in een convenant. Nadat op 14 november 2017 in Groningen het eerste convenant werd getekend, volgden in 2018 Gelderland, Limburg en Friesland. Bart van Meijl, voorzitter van de KNMO is ambassadeur van Méér Muziek in de Klas.

 

Zevenaar – Gelderland

Op woensdagochtend 27 juni werd in Zevenaar (Gelderland) een convenant getekend voor de hele regio De Liemers. Erevoorzitter Koningin Máxima was hiervan getuige. ’s Ochtends was het (plein voor) Musiater in Zevenaar (Gelderland) het centrum van feestelijke activiteiten. Een plein met duizend zingende kinderen, orkest en band verwelkomde de Koningin die als getuige bij de ondertekening aanwezig was. Binnen in het theater werd het muzikale programma vervolgd dat uiteindelijk uitmondde in de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs voor de hele regio de Liemers. Alle betrokken partijen garandeerden met de ondertekening dat in 2020 alle 9500 basisschoolkinderen in hun regio structureel muziekonderwijs krijgen.

Tot slot werd letterlijk het stokje overgedragen aan aspirant regio’s Zutphen, Lochem e.o. en de Achterhoek. Zij zijn voornemens binnenkort ook een samenwerkingsconvenant te ondertekenen om structureel muziekonderwijs in hun regio te garanderen.

 

Bekijk op de website van De Gelderlander een impressie van de ochtend.

 

Ittervoort – Limburg

Op woensdagmiddag 27 juni werd in Adams Muziekcentrale in het Limburgse Ittervoort een convenant voor de provincie Limburg ondertekend. Deze SamenDOOR!-dag werd mede georganiseerd door DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg. Ook hier mondde het muzikale feest, met o.a. 400 kinderen en pabostudenten, philharmonie zuidnederland, Guido Dieteren en presentator Lex Uiting, uit in de ondertekening van het convenant muziekonderwijs. Koningin Máxima was, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, ook hier getuige van de belofte dat alle 85.000 basisschoolkinderen in de provincie Limburg in 2020 structureel muziekonderwijs krijgen.

Bekijk op de website van 1Limburg een impressie van de middag.

Drachten – Friesland

Koningin Máxima was ook op donderdag 20 september 2018 aanwezig bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs Friesland in Schouwburg De Lawei in Drachten.

In Drachten werd een convenant ondertekend waarbij de betrokken partijen garanderen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs krijgen. De betrokken partijen zijn onder andere gemeenten, provincie Friesland, schoolbesturen en culturele instellingen als Keunstwurk, PABO NHL-Stenden Hogeschool, Prins Claus Conservatorium en de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân. De ondertekening werd gevierd met een lied, gezongen door meer dan zevenhonderd Friese kinderen en optredens van Nynke Laverman, Circus Adje Orkest en het Frysk Jeugd Orkest.

Bekijk op de website van de Leeuwarder Courant een impressie van de ondertekening.