Contactgegevens OBM

Bestuursleden DB Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM)

Kijk voor meer informatie op: www.obmov.nl

Bestuursleden DB Overijsselse Bond van Muziekvereniging:

  • J.F. Stolp (Jack) – voorzitter
  • J. Abbink (Johan) – secretaris
  • B. van Faassen (Bert) – penningmeester
  • J.A. Huisman (Jan) – 2e secretaris

Bestuursleden Doelgroepen:

  • W. Ligterink (Wout) – Blaasmuziek
  • L. van Roden (Louis) – SMP
  • M. Droste (Mirande) – MT
  • E. Bijlsma (Erika) – Jeugd & Educatie
  • J. Abbink (Johan) – examensecretaris