Contactgegevens OMF

DAGELIJKS BESTUUR Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân  (OMF)

Kijk voor meer informatie op: www.omfryslan.nl.

VOORZITTER
Johan Meesters
De Swan 2
8502 DK Joure
mobiel: 06-10362506
e-mail: johanmeesters@ziggo.nl

SECRETARIS
Greta van Hes
Fluessenstraat 2
8531 RE  Lemmer
Tel: 06-270 158 23
e-mail: G.vanhes@hotmail.com

PENNINGMEESTER
Jan Sietse Haarsma
Tel: 06-26888188
e-mail: penningmeester@omfryslan.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Eveline van Kempen
e-mail: penningmeester@omfryslan.nl

BLAASMUZIEK
Doeke bij de Leij
Peinserwei 4/A
8811 HK Ried
tel: 0517-269481
e-mail: doekebijdeleij@hotmail.nl

SHOW, MARS EN PERCUSSIE SMP
Hendrik Buwalda
Jan Jelles Hofleane 135
8915 HN  Leeuwarden
Mob:  06- 102 271 44
E-mail: hendrikbuwalda@outlook.com

MAJORETTE, TWIRL EN COLORGUARD MTC
Dorothe Visbeek – Bonthuis
Oostend 27
8748 AL  WITMARSUM
tel. 06-48213869
e-mail: mdbonthuis@hotmail.com

JEUGD EN EDUCATIE
Wiekie Kolthof
Salverderweg 24
8801 AZ Franeker
tel.0517-391446
mobiel: 06-50855790
e-mail: w.kolthof.zwart@gmail.com

Via deze pagina kunt u de jaarlijkse ledenopgave indienen.