Contactgegevens LBM

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen – LBM

Inlichtingen: www.lbmblaasmuziek.nl

Bureau
Mirjam Waltmans
medewerker organisatie en secretariaat
t: 0475 399 268
e: mwaltmans@hklimburg.nl
dinsdag, donderdag en vrijdag en woensdagochtend

Bestuursleden Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

Bestuur Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

  • Vacant – voorzitter
  • Bart Nijs – secretaris
  • Dorrie Besouw – vice voorzittter
  • Stefan Prevoo – penningmeester

Bestuursleden Doelgroepen:

  • Marjo Schroën – examens
  • Anoek Wintraecken – communicatie