KNMO Award inzending 2021: MuZiekO

Organisator: Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden
MuZiekO
IJsselmuiden, 1 oktober 2021, basisscholen

Motivatie
Oranje IJsselmuiden wil vanuit haar missie ‘samen muziek beleven’ meer kinderen lokaal in contact brengen met muziek en wil muziek binnen de muziekvereniging levend houden en daarbij een belangrijk schakel zijn. Met dit uitgangspunt zijn wij verder gaan kijken naar een exclusieve muziekmethode binnen het onderwijs.

Doelstelling
De nieuwe muziekles methode MuZiekO richt zich erop om meer kinderen in contact te brengen met muziek, kennismaken met muziekinstrumenten, leren kennen van vereniging zijn en samen muziek beleven. Het is een vervolg op ons jarenlange project Muziekcarrousel uit de periode 2014 tot heden met de basisscholen. Waarbij wij nu structureel muziek in de klas willen brengen. Het doel is dat kinderen leren ontwikkelen binnen de kerndoelen leergebied kunstzinnige oriëntatie. We gaan in het nieuwe schooljaar (2021) starten met meerdere basisscholen en dit in de komende 2 jaren uitbreiden naar een samenwerking met tenminste 10 basisscholen. Tijdens eerdere gesprekken en een presentatie voor de scholen is de behoefte aanwezig voor het faciliteren van een kant-en-klare muzieklesmethode. De ervaring in regio Kampen is dat er binnen de verschillende schoolverenigingen een groot verschil aan identiteit is. Scholen willen graag maatwerk geleverd krijgen, die nauw aansluit op hun identiteit en waarden van de school. Dit biedt ons dan ook de kans om nu de nieuwe lesmethode te introduceren op de basisscholen.

Onze doelen zijn samen te vatten in vier kernwoorden: ontwikkeling, impact, verbinding en duurzaamheid.

Ontwikkeling
MuZiekO staat voor:
• (Muziek) Ontwikkeling
Muziek is goed voor ieder kind. Het is goed voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld.
Muziek roept ook gevoelens en emoties op. Het ervaren en benoemen daarvan draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bewegen en dansen op muziek is voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens.
• (Muziek) Onderwijs
Structureel meer muziek in het basisonderwijs brengen.
• (Muziek) Oranje
Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden die de lesmethode ontwikkelt en faciliteert.

Impact
Door het ontwikkelen van een eigen muziekles methode, hebben wij een grote impact op de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen. MuZiekO is dan ook de muzieklesmethode ontwikkelt door muzikanten en PABO studenten die kinderen muziek laat beleven en op maat ingezet kan worden.

Verbinding
Als Oranje willen we graag de verbinding leggen tussen het vereniging zijn en de school. We willen vanuit onze eigen kernwaarden muziek kleur geven binnen het onderwijs.

Duurzaamheid
Met het aanbieden van de lesmethode denken wij in structurele oplossingen voor muziekonderwijs op de basisscholen. We starten met de middenbouw, waarna we de lesmethode verder gaan uitbreiden voor de onderbouw (groep 1,2 en 3) en ook de bovenbouw (groep 7 en 8). Het faciliteren van een compleet lespakket met materialen geeft de docent ruimte om zich tijdens de les bezig te houden met klassenmanagement.

Professionele aanpak
Om de lesmethode goed te ontwikkelen maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze eigen afgestudeerde conservatorium dirigenten die bij Oranje werkzaam zijn. Daarnaast zijn er binnen onze vereniging enkele leerkrachten (opleiding of afgestudeerd) die met hun ervaring uit het onderwijs de lessen, werkbladen en instructiefilmpjes ontwikkelen volgens het EDI-model. Voor het grafisch vormgeven en het maken van de filmpjes zetten wij externe professionele mensen in. Ontwikkeling website voor docenten www.muzieko.nl

Waarom is je project innovatief en creatief?
• exclusief, vooruitstrevend, inclusiviteit, samenwerking, maatwerk

 

Deel dit bericht op social media: