KNMO Award inzending 2021: Muziek voor iedereen!

Organisator: Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”
Muziek voor iedereen!
Noordwijkerhout, 1 december 2021

Vanaf 2021/2022 willen wij als muziekvereniging er weer voor gaan zorgen dat op alle scholen in Noordwijkerhout weer muzieklessen gegeven gaan worden.

Introductie
Voor kinderen is het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden van essentieel belang om in de maatschappij van later goed te functioneren. Creatief denken is één van deze vaardigheden en muziek maken heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van deze vaardigheid. Muziekvereniging St. Jeanne d‘Arc uit Noordwijkerhout is al jaren bezig met het motiveren van kinderen om muziek te maken. Onze visie is dat muziek maken bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind op creatief maar ook op sociaal vlak bij een bruisende muziekvereniging. Muzieklessen zijn op de Noordwijkerhoutse basisscholen helaas nog niet van zelfsprekend. Er liggen dus kansen om samenwerkingen rond muziekonderwijs lokaal op te zetten.

Doel
Enthousiasmeren van de Noordwijkerhouts basisschoolkinderen voor blaasmuziek en samen muziek maken op lokaal niveau. Door het toevoegen van muziekonderwijs in het curriculum kunnen kinderen zich verder ontwikkelen en kennismaken van met muziekinstrumenten die worden gebruikt bij muziekverenigingen. Het opzetten van muziekonderwijs op de basisscholen draagt bij aan een maatschappelijk doel namelijk kinderen en hun ouders kennislaten maken met een lokale muziekvereniging. Voor dit project zullen de 3 Noordwijkerhouts scholen worden benaderd. Dit zijn de Regenboog school, St. Victorschool en de Prinsenhof.

Inhoud, organisatie en werkwijze
Het project bestaat uit verschillende fasen. Deze fasen hebben verschillende doelen als uitgangspunt.

Fase 1 kenmerkt zich door het speels kennismaken met verschillende muziekinstrumenten en muziek maken. Het doel van deze fase is het stimuleren van de ontwikkeling van creativiteit via muziek maken en het enthousiast maken van leerlingen om zelf muziek te gaan maken. De leerlingen krijgen inzicht in het bestaan van verschillende muziekinstrumenten en gaan het maken van muziek ervaren door het zelf te doen. In deze fase worden groepslessen gegeven per muziekinstrument, dit gebeurt onder schooltijd en is verplicht voor alle leerlingen in de klas.

Het is bij creatieve ontwikkeling essentieel, dat kinderen plezier hebben. Definitie van creativiteit is creëren en het vrij denken. Creativiteit ontstaat door fantasie. Het is er niet om dat het kind iets “moois” heeft gemaakt, maar dat het met plezier is gedaan. Niet het product is, maar het proces is belangrijk. Voor het ontwikkelen van de vaardigheid creatief denken doorlopen leerlingen vier fasen: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en presenteren, evalueren.

Oriënteren:
In deze fase gaan de kinderen samen met de vakleerkracht van de basisschool zich oriënteren in alle facetten van muziek maken.
Het gaat er om dat de leerling geprikkeld wordt om de opdracht en het thema te verkennen.
Hierbij gaat het om waarnemen (zien, horen, voelen, enzovoorts.), associëren, fantaseren, beschouwen, en (nieuwe) ideeën.

Onderzoeken: Deze fase kenmerkt zich door het speels kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. De leerlingen worden gestimuleerd om eigen, verschillende mogelijkheden te bedenken en (alleen of samen met medeleerlingen) keuzes te maken. De reflectie richt zich dan ook op het onder woorden brengen van de verschillende keuzes in deze onderzoeksfase. Ze kunnen desgewenst teruggrijpen naar elementen uit de oriëntatiefase.

Uitvoeren en presenteren: De leerlingen krijgen inzicht in het bestaan van verschillende muziekinstrumenten en gaan het maken van muziek ervaren door het zelf te doen. Wanneer de leerlingen de fase van onderzoeken hebben doorlopen maken ze gebruik van de vakspecifieke kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht. Aan het einde van fase 1 zullen de leerlingen een concert verzorgen in samenwerking met het leerlingenorkest voor ouders/verzorgers.

Evalueren:  Er worden leerpunten geformuleerd die de opstart vormen voor een volgende opdracht en een volgend creatief proces.

De lessen worden gegeven door afgestudeerde muziekdocenten.

Fase 2 Bij de start van fase 2 hebben leerlingen een keuze gemaakt voor een muziekinstrument.
In deze fase krijgen leerlingen muziekles op hun gekozen muziekinstrument in groepsverband.
Deze lessen worden na schooltijd gegeven op school.
Ook deze lessen worden gegeven door afgestudeerde muziekdocenten.
Het doel van deze fase is het creëren van een muzikale basis op een muziekinstrument en het verder enthousiasmeren van leerlingen om van muziek maken een hobby te maken.

Fase 3 Leerlingen starten na het scholenproject met individuele muzieklessen bij de muziekvereniging.

Waarom is het vernieuwend?
Landelijk is te zien dat kinderen steeds minder muziek gaan maken. Ook in het verenigingsleven lijdt dit tot problemen bij de aanwas van jeugd. Op dit moment is er geen samenwerkingsverband tussen de Noordwijkerhoutse basisscholen en de lokale cultuurverenigingen. Dit plan draagt bij aan het ontwikkelen van een samenwerking tussen de scholen en de cultuurverenigingen. Het hoogste doel is kinderen weer enthousiast maken voor het maken van muziek en ze kennisgeven van het lokale aanbod van muziek maken. Op deze manier samenwerken is vernieuwend voor Noordwijkerhout. Het project heeft zijn effect al bewezen in omliggende gemeente.

Aanpak van onze docenten:
Stimuleren van creatief denken vraagt van onze docenten dat ze naast docent ook pedegoog, regisseur/ontwerper, model, coach, medespeler en instructeur zijn. Onze docenten zijn begeleiders van de leerlingen. Ze stimuleren, sturen, helpen en ondersteunen leerlingen bij het zelf ter hand nemen van hun eigen leerproces.

Een leeromgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken, zou het sterkst bijdragen aan de ontwikkeling van creatief denken.

Waarom is je project innovatief en creatief?
• Jeugd, Voor iedereen, Samenwerking scholen

 

 

Deel dit bericht op social media: