Toelichting op maatregelen 3 november

Op 3 november jl. heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze verscherpte maatregelen hebben ook gevolgen voor de activiteiten van muziekverenigingen.

Na de meest recente aanpassingen (14 oktober 2020) hebben veel muziekverenigingen, op basis van omstandigheden, besloten voor een periode hun activiteiten te staken. Bij het maken van deze afweging heeft in veel gevallen het voorkomen van onnodig reizen en het vermijden van risico’s door in groepen bij elkaar te komen de doorslag gegeven. De KNMO heeft bewust ervoor gekozen een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen om een zorgvuldige afweging te maken op basis van de maatregelen in combinatie met de specifieke situatie van de vereniging.

Los van de verscherping van de maatregelen die zijn aangekondigd en de ruimte die er binnen deze maatregelen nog is zien we echter ook de algemene oproep van de Rijksoverheid:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Het continueren van activiteiten binnen de grenzen van de verscherpte maatregelen veroorzaakt niet-noodzakelijke reisbewegingen en staat ook in contrast met de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Daarentegen heeft de rijksoverheid mede op advies van de bevoegde instanties bewust ruimte gegeven binnen de verscherping van de maatregelen voor personen en kinderen tot en met 17 jaar aangezien er in die situaties vaak lokaal wordt gereisd, dus dicht bij huis. Ook zullen de diverse veiligheidsregio’s op basis van de regionale situatie meer ruimte krijgen om maatregelen toe te passen die aansluiten bij de regionale situatie.

Alleen door samen op te trekken en geen onnodige risico’s te nemen krijgen we het Corona-virus onder controle. Hierbij hopen we dat verenigingen en hun besturen een verantwoorde afweging maken, deels met kennis van de feitelijke maatregelen deels met gevoel voor de beeldvorming en verantwoordelijkheid richting de gemeenschap waarin ze actief zijn. Ondanks dat ons signalen bereiken dat er van de KNMO een ‘bindend’ advies wordt verwacht vinden we dat we daarmee geen recht doen aan de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en hun besturen, tevens kunnen regionale verschillen invloed hebben op keuzes die hierbij gemaakt worden.

Gevolgen en toelichting maatregelen met ingang van 4 november 2020, 22.00 uur

Hieronder de gevolgen van de verscherpte maatregelen op basis van de meest recente informatie:

Activiteiten/samenkomsten

 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden (dat kan bestaan uit meer dan 2 personen) in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Dit betekent dus dat het niet is toegestaan om met meer dan 2 personen (volwassen, vanaf 18 jaar) in welke verband dan ook samen muziek te maken c.q. repeteren.

 • Activiteiten van jeugdverenigingen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur) zijn hiervan uitgesloten.

Dit betekent dat jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar doorgang kunnen vinden met toepassing van alle geldende richtlijnen en protocollen. Er is voor jeugdactiviteiten voor kinderen en personen tot en met 17 jaar geen maximum groepsomvang.

Openbare gebouwen gesloten

 • Vanaf 4 november 22.00 uur is er een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke locaties.
 • Dit verbod is nadrukkelijk van toepassing op concertzalen en theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen.

Uitzonderingen op de sluiting van gebouwen en het verbod op evenementen

 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen (tot en met 17 jaar)

Openbaar toegankelijk gebouw

Ondanks de mededeling tijdens de persconferentie gisteravond dat verenigingsgebouwen worden gesloten zijn deze niet expliciet opgenomen in de lijst van locaties die gesloten dienen te worden. Echter, de algemene omschrijving ‘en hiermee vergelijkbare culturele instellingen’ lijkt van toepassing op verenigingsgebouwen. Enkel voor jeugdactiviteiten voor personen en kinderen tot en met 17 jaar mag in dat geval het verenigingsgebouw gebruikt worden.

Bij de maatregelen voor de zomer was er een discussie over de status van verenigingsgebouwen als ‘openbaar toegankelijke locatie’. Feitelijk zijn verenigingsgebouwen geen openbaar toegankelijke locatie aangezien ze specifiek toegankelijk zijn voor leden van de vereniging.
De beoordeling of een verenigingsgebouw een ‘openbaar toegankelijke locatie’ is wordt in veel gevallen door de Veiligheidsregio c.q. gemeente gedaan. Het volgende is dus van belang:

 • Stem met de gemeente af of het verenigingsgebouw als ‘openbaar toegankelijke locatie’ wordt gezien en dus valt onder de locaties die gesloten moeten worden. De beoordeling is afhankelijk van de manier waarop de locatie wordt gebruikt en de toepassing van de maatregelen door de gemeente c.q. veiligheidsregio.
 • Het verenigingsgebouw mag in alle gevallen gebruikt worden voor jeugdactiviteiten voor kinderen en personen tot en met 17 jaar.

Muziekonderwijs

Op basis van de hiervoor genoemde verscherpte maatregelen is het toegestaan om individueel muziekonderwijs (maximaal 2 personen, docent en leerling) te continueren mits de locatie hiervoor beschikbaar is (zie uitleg hierboven)

Advies voor het dragen van een mondkapje bij de beoefening van theater, dans, acteren of muziek

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Maatregelen met betrekking tot sport (CGN, Majorette, Twirl)

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Wij adviseren tevens kennis te nemen van de richtlijnen en ontwikkelingen via de websites van de NOC/NSF.

Contact gemeente en veiligheidsregio’s

Wij adviseren om in alle gevallen de lokale situatie nauwlettend te volgen via de gemeente en veiligheidsregio waaronder de vereniging valt. De veiligheidsregio’s zullen daar waar nodig in de toepassing van de verscherpte maatregelen meer ‘maatwerk’ toepassen afhankelijk van de regionale situatie. Daarbij is het mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen regio’s.

De KNMO blijft zich verdiepen in de ontwikkelingen rond corona. We houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen als deze van toepassing zijn en proberen duidelijkheid te krijgen waar die ontbreekt. Intussen kijken we uit naar het moment dat we weer onbezorgd samen muziek kunnen maken.

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.