Vacature penningmeester KNMO

De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft onder andere de doelstelling om (amateur) muziekbeoefening te bevorderen en gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen te behartigen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit vijf leden en is op dit moment op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Penningmeester (v/m/x)

Het DB komt in principe maandelijks op zaterdagochtend bijeen voor reguliere vergaderingen. Incidenteel zijn er bijeenkomsten met andere stakeholders zoals andere koepels en organisaties (bijv. Buma-Stemra). De penningmeester stuurt de administratie aan bij de opstelling van de jaarrekening. Ook ontwikkelt de penningmeester de meerjarige financiële strategie (investeringsagenda, fondsontwikkeling etc.).

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden. Het dagelijks bestuur werkt in een collegiale informele sfeer. De DB-leden vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de bestendiging en ontwikkeling van de Nederlandse amateurmuzieksector.

De KNMO streeft naar een goede balans van leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond in het bestuur. Kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden van harte uitgenodigd te reageren. Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een young professional (< 40 jaar).

Profiel

  • Affiniteit met de doelstellingen van de KNMO
  • Ervaring met het besturen van dan wel het toezicht houden in de culturele sector
  • Financiële en strategische vraagstukken kunnen analyseren en doorgronden
  • Onderhoudt idealiter contacten in (bedrijven)netwerken en met subsidienten. Weet deze te mobiliseren en versterkt de samenwerking van de organisatie met de private sector
  • Heeft een ondernemende houding
  • Weet in het bestuur collegiaal, maar ook onafhankelijk en kritisch te opereren
  • Heeft geen tegenstrijdige belangen
  • Is bereid tenminste één termijn van vier jaar deel uit te maken van het bestuur en beschikt over voldoende tijd.

Ons aanbod
Werken aan een levendig, cultureel amateurmuziekaanbod in Nederland biedt persoonlijke verrijking en voldoening. Dit doe je samen met een betrokken bestuur en een gedreven team. De functie is onbezoldigd en bestuursleden ontvangen compensatie voor de kosten die zij maken voor de uitoefening van hun functie.

Reacties en procedure
Meer informatie over de KNMO is te vinden op www.knmo.nl. Voor vragen kun je per mail contact opnemen met de voorzitter, Bart van Meijl, voorzitter@knmo.nl

Reacties ontvangen wij graag in de vorm van een motivatiebrief en CV via info@knmo.nl vóór 30 november 2020. Het bestuur nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek met het dagelijks bestuur.

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.