Veelgestelde vragen over het Coronavirus en muziek

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Deze verdere verscherping houdt in dat: • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden zijn tot 1 juni 2020.
Verder worden alle overige samenkomsten verboden. Voor een meer specifieke uitleg, inclusief mogelijke uitzonderingen, verwijzen wij u naar de site van Rijksoverheid. Het verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht geldt op dit moment tot 1 juni 2020. Alle overige maatregelen die tot 6 april 2020 zijn uitgevaardigd zullen 31 maart heroverwogen door de overheid.

Kan de vereniging doorgaan met contributie innen van de leden?

De tegenprestatie voor het betalen van een contributie is dat je lid mag zijn van een vereniging. Tenzij in de statuten en/ of in het huishoudelijk reglement staat wat je voor dit lidmaatschap exact allemaal krijgt, kan een lid in dit stadium niet aangeven dat hij/ zij geen contributie is verschuldigd over de periode dat er geen activiteiten zijn. Dat geldt dus zeker nu, als er voor een korte periode activiteiten worden afgelast.
Mocht het allemaal voor een langere termijn gaan gelden èn er leden zijn die geen contributie willen betalen vanwege het afgelasten van activiteiten dan zal er beoordeeld moeten worden of de vereniging haar verplichtingen jegens haar leden niet is nagekomen. Als beoordeeld zou worden dat de verenigingen inderdaad hun verplichtingen niet zijn nagekomen door activiteiten af te gelasten, zouden leden in theorie hun contributie kunnen terugvragen.
Ook hiervoor geldt dat het bestuur na goed overleg tot beslissingen moet komen en als er vanuit de leden wordt ‘gemopperd’ er ook met de leden in overleg wordt getreden.

Wat moet de vereniging doen om digitaal les te kunnen geven?
Diverse docenten, zoals Jan van den Eijnden, gaven ons tips over een alternatieve manier van lesgeven. Het is wel verstandig om vooraf even met de ouders van leerlingen te overleggen.
https://www.knmo.nl/muziekdocenten-stappen-over-op-digitaal-lesgeven/

Waarom zijn er geen evenementen/concerten.

Het kabinet heeft deze maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Tot 1 juni moeten alle evenementen met vergunnings- of meldplicht. ongeacht het aantal personen worden afgelast.

Of onderstaande ook tot 1 juni van toepassing blijft wordt bepaald op 31 maart a.s.
Of dit ook blijft voor vallen dus ook het concerten/concoursen etc. onder alsmede wedstrijden in het circuit van CGN/Majorette/Twirl. Dus ook voor alle amateurverenigingen geldt dat er geen repetities c.q. andere bijeenkomsten mogen worden georganiseerd.  Situaties waarbij verspreiding van het virus mogelijk is, moeten worden voorkomen. Dus geldt indien mogelijk thuis te werken, sociale contacten te beperken en voor kwetsbare personen specifiek gezelschappen etc. te vermijden.

Hoe moeten we omgaan met de kosten voor het annuleren van evenementen?
Lees het uitgebreide memo van de KNMO: https://www.knmo.nl/2020/03/13/memo-knmo-gevolgen-corona

Moeten we onze dirigent/instructeur dan wel betalen of niet?
Lees het uitgebreide memo van de KNMO:https://www.knmo.nl/2020/03/13/memo-knmo-gevolgen-corona

Overeenkomst met publiek/publiek kan kaartjes aan organisatie/uitvoerders doneren
Lees het uitgebreide memo van de KNMO:https://www.knmo.nl/2020/03/13/memo-knmo-gevolgen-corona

 

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.