Kansen voor gezamenlijke aanpak cultuurparticipatie

‘Sluit een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.’ Die oproep doen de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon aan minister Van Engelshoven van OCW, IPO en VNG.

6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Toch is deze cultuurparticipatie vaak weinig zichtbaar bij beleidsmakers. Dat vraagt om een landelijke impuls, met aandacht voor:

  • Betere samenwerking tussen gemeenten, provincies en de culturele beoefenaars en organisaties.
  • Verbreding van het aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, ouderen of jongeren.
  • Aanbod dat rechtdoet aan culturele diversiteit.
  • Meer samenwerking met andere sectoren, zoals zorg, welzijn sport en onderwijs.

Wat de culturele partners te bieden hebben:

  • Een groot netwerk van lokale, provinciale en landelijke partijen
  • Veel kennis en ervaring om bij te dragen aan de vernieuwing en ontwikkeling
  • CultuurDeelJe als een stimulans voor meer lokale en regionale samenwerking
  • De landelijke Iktoon-campagne met een groot bereik via sociale en andere media
  • De Iktoon-maand met 3.500 activiteiten en 78.000 deelnemende kunstenaars in meer dan 130 gemeenten.

Lees de brief aan de minister

Reacties zijn gesloten.