Reserveer 25 november 2017 in je agenda!

De  voorbereidingen voor het KNMO Congres 2017 zijn al in volle gang. Het congres zal dit jaar plaatsvinden op 25 november, weer in het Van der Valk hotel De Witte Bergen in Eemnes.

Vorig jaar vond het eerste ‘brede’ KNMO Congres plaats met een mooi programma en met een goede opkomst.
Omdat er in 2016 pas in een later stadium is besloten het van oudsher voor de doelgroep SMP bestemde congres voortaan te organiseren als een KNMO congres voor alle doelgroepen, had het congres 2016 nog wel een overwegend SMP-karakter.

Er wordt nu aan gewerkt om op het KNMO congres 2017 voor alle KNMO doelgroepen interessante informatie aan te kunnen bieden.
Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de uitkomsten van de evaluatie van de editie 2016 en de ontvangen feedback. De intentie is om het congres de komende jaren steeds verder te ontwikkelen, met als uitgangspunt dat het interessant moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek.
Het KNMO congres zal dé plek zijn waar naast de diverse sessies en workshops, bestuurders en leden van verenigingen, bestuurders en andere vrijwilligers van de KNMO, artistiek kader, instructeurs en dirigenten etc. elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Er is inmiddels een werkgroep samengesteld met mensen die actief zijn in één of meerdere doelgroepen. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de invulling van het dagprogramma voor ‘hun’ doelgroep. In een volgend persbericht zullen deze werkgroepleden worden voorgesteld.

De projectleiding en het dagvoorzitterschap zijn ook in 2017, net als voorgaande jaren, weer in handen van Paul Doop.

Binnenkort volgt meer informatie op de KNMO website en Facebook.

Reacties zijn gesloten.