Over KNMO

De vereniging KNMO is per 1 januari 2014 ontstaan door fusie van de landelijke muziekorganisaties KNFM en VNM en stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel:
het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

De KNMO wil dit doel bereiken door
a. het onderhouden van contacten met de media, bedrijfsleven, overheid, politiek en landelijke organisaties die werkzaam zijn op het terrein van muziekbeoefening in de meest ruime zin van het woord, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het verzorgen van promotionele activiteiten;
b. het samenstellen van wedstrijdreglementen voor alle soorten concoursen en wedstrijden;
c. het samenstellen van repertoria voor de concoursen en wedstrijden;
d. het organiseren van kampioenswedstrijden;
e. het onderhouden van een lijst van juryleden;
f. het beschikbaar stellen van raamleerplannen voor examens voor  alle onderdelen van het werkveld van de KNMO;
g. het beschikbaar stellen van eretekenen voor bijvoorbeeld jubilerende muzikanten;
h. het uitgeven van een periodiek voor alle verenigingen (Klankwijzer);
i. en overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging
en verder samenwerking met andere (muziek)organisaties in binnen- en buitenland.

 

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:  Bart van Meijl – Utrecht, voorzitter@knmo.nl
Penningmeester:  Henk de Bruin –  Noordwijkerhout, famdebruin@planet.nl
Secretaris:  Anita Winter –  Assen
Vicevoorzitter:  Toon Peerboom –  Kerkrade, vicevoorzitter@knmo.nl
Dagelijks Bestuurslid:  Erik Kobes –  Vriezenveen, e.kobes@knmo.nl

 

Algemeen Bestuur:

Anita Winter
Arnold van Workum (MNHU)
Bart van Meijl
Carlo de Vries (ZMB)
Joop van de Meulenreek (BBM)
Chris Timmer (MBGF)
Erik Kobes
Henk de Bruin
Jack Stolp (OBM)
Manon Pelzer (LBT)
Michiel Dijkman (ZHBM)
Paul Doop (CGN)
Noël Lebens (LBM)
Sikke Dijkstra (MGD)
Toon Peerboom
Johan Meesters (OMF)
Johan Jansen (doelgroep blaasmuziek)
Cees Beerens (doelgroep SMP)
Dorrie Besouw (generieke cie. E&J)
Jan Sier (FASO)