11 nov

Noordelijk concertwedstrijd voor slagwerkensembles te Drachten, 11 november 2017

Locatie Sportcentrum Drachten
Website http://www.omfryslan.nl

Organisatie: OMF, Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (mede namens MGD, Muziekbond Groningen Drenthe, MBGF, Muziek Bond Gelderland Flevoland, OBM, Overijsselse Bond van Muziekverenigingen) Inlichtingen: tel.: 0511-452994 of 06-30748182, e-mail: smp@omfryslan.nl Informatie en inschrijven: http://omfryslan.nl/concertconcours-slagwerk-drachten/