PR en communicatie

Generieke Commissie PR en communicatie

Deze commissie houdt zich bezig met doelgroep overstijgend beleid om onder meer het imago van de sector te verbeteren. Via pr en communicatie wordt de branding van de KNMO naar buiten worden gebracht.

Samenstelling Generieke Commissie PR en communicatie

Michiel Dijkman – voorzitter, e: info@michieldijkman.nl, t: 06-4453 4115
Karin den Otter-van der Velden
Richard van Riel