Verzekeringen

Het KNMO Verzekeringspakket

Goed nieuws over de verzekeringen voor uw muziekvereniging: de landelijke muziekorganisatie KNMO – ontstaan uit de fusie van KNFM en VNM – heeft gekozen voor Aon als exclusieve assurantiepartner. Een perfect duo: Aon is expert in de muziekbranche en al vele jaren partner van de KNFM.

Aon biedt u een complete set verzekeringen aan die is afgestemd op de wensen en risico’s van muziekverenigingen. Van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tot dekking van schade aan uw instrumenten én uniformen, oefenruimte(n) en inventaris. Daarbinnen heeft u alle keuzevrijheid. Alle informatie én de gunstige premies vindt u op de speciale verzekeringspagina

Opzegging verzekeringen?
Eind september heeft AON een bericht gestuurd aan KNMO-verenigingen over het stoppen van de verzekering. De KNMO is hiervan op de hoogte. Om onrust weg te nemen en aan te geven hoe u moet handelen, hieronder antwoord op een aantal vragen.

Waarom heeft de verzekeraar opgezegd?
De verzekeraar heeft beleidsmatig gekozen om de zakelijke verzekeringen in volmacht bij Aon niet voort te zetten in 2018. Die keuze heeft niet te maken met individuele resultaten van de KNMO leden.

Voor welke verzekeringen geldt de opzegging?
De opzegging betreft de volgende verzekeringen van het KNMO-pakket;
–        Muziekinstrumenten- en uniformen
–        Gebouwen
–        Inventaris
–        Aansprakelijkheid

Zijn we nog verzekerd?
Ja, de huidige verzekeringen bieden dekking tot en met 31 december 2017.

Wat moet ik nu doen?
U hoeft niks te doen. Aon is bezig om alternatieve verzekeraars voor deze verzekeringen te vinden. Aon streeft er naar om u ruim voor 1 december 2017 te informeren.

Mag ik nu een andere verzekering zoeken?
Ja dat mag uiteraard. Als u de verzekeringen elders onderbrengt, wilt u dit wel aan Aon doorgeven?

Wat zijn de te verwachten gevolgen?
Aon is bezig om alternatieve verzekeraars voor deze verzekeringen te vinden. Aon is er van overtuigd dat ze op korte termijn een passend alternatief kan aanbieden. Aon werkt er aan om dit met ongewijzigde premies te doen.

Geldt de opzegging voor alle muziekverenigingen?
De opzegging geldt voor alle KNMO leden en enkel voor de genoemde verzekeringen. Voor eventuele andere verzekeringen geldt de opzegging niet.

Wat als Aon niet kan onderbrengen?
Aon is bezig om alternatieve verzekeraars voor deze verzekeringen te vinden. Aon is er van overtuigd dat ze op korte termijn een passend alternatief kan aanbieden. Aon streeft er naar om u voor 1 december 2017 te informeren.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Aon Verzekeringen. Zij zijn telefonisch te bereiken op 071 364 3500 van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur. U kunt ook een e-mail sturen; knmo@aon.nl.